Skön­hets­re­dak­tör

Chic (Sweden) - - Redaktionens Val -

Vå­rens vack­ras­te de­sign­sam­ar­be­te sågs på Va­len­ti­nos vis­ning där kult­för­kla­ra­de mo­deska­pa­ren och punk­prin­ses­san Zandra Rho­des po­e­tis­ka prints pryd­de fle­ra av de fan­tas­tis­ka klän­ning­ar­na. Jag tar med mig vin­ta­ge­in­spi­ra­tio­nen från vis­ning­en och blan­dar upp det med en gnut­ta grunge för en per­son­lig stil med va­ga­bond­vib­bar.

CHIC I CHINOS Den le­digt skur­na bo­mulls­byx­an är ball igen. Ro­de­b­jers per­si­ko­fär­ga­de är en full­träff! Byx­or, Ro­de­b­jer, 1 999 kr.

High­ligh­ter, YSL, “Touche Eclat”, 350 kr. EN STJÄR­NA FYL­LER 25 Den iko­nis­ka high­lightern Touche Éclat fi­rar 25 år som stjär­na på skön­hets­him­len. Det fi­ras med nya ny­an­sen “N°2 Lu­mi­nous Ivo­ry” och en li­mi­te­rad hyl­sa, såklart smyc­kad med stjär­nor. Très...

Bok, The Art of Zandra Rho­des, 349 kr. ZANSLÖSA ZANDRA De­sig­nern Da­me Zandra Rho­des, som ha­de sin stor­hets­tid un­der den brit­tis­ka New Wa­ve-eran i slu­tet av 1970-ta­let, är en krut­kvin­na att goog­la för mass­vis med färgspra­kan­de mo­de­in­spi­ra­tion.

Rou­ge, Cha­nel, ”Joues Con­t­ras­te Ele­gan­ce 370”, 450 kr.

Väs­ka, & Ot­her Sto­ri­es, 1 100 kr.

Par­fy­m­ol­ja, Le La­bo, “San­tal 33”, 1 120 kr.

Stic­kad trö­ja, Totê­me, 2 430 kr.

Skor, Va­len­ti­no, 6 900 kr

Klän­ning, Gan­ni, 2 049 kr.

Bi­ki­ni­ö­ver­del, H&M, 179 kr.

Doft­ljus, Tom Dix­on, 780 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.