RO­SA PANTERN

Chic (Sweden) - - Guide -

Ing­en har väl mis­sat att ro­sa är fär­gen som re­ge­rar dam-och herr kol­lek­tio­ner­nas amt i in­red­nings­värl­den den här vå­ren. Den star­ka fär­gen hit­tas på allt men det vik­ti­gas­te att tän­ka på när man bär den är att den in­te får bli för söt. Det är ett kax­igt ro­sa in­tryck som gäl­ler där en box­ig ko­stym el­ler en lö­sa­re jump­su­it fram­hä­ver rätt at­ti­tyd.

Klän­ning,

Moc­kashorts, Stand, 2 500 kr. Trö­ja, Gi­na Tri­cot 299 kr. Trench­coat, Ri­ver Is­land, 1049 kr.

Ro­de­b­jer, 1 999 kr. Za­ra, 559 kr.

Plis­se­rad kjol, Gi­na Tri­cot, 399 kr.

Sol­glas­ö­gon, Gan­ni, 1 649 kr.

Si­denklän­ning, Man­go, 1 999 kr.

Byx­or, H&M, 499 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.