AXLAD AT­TI­TYD

Chic (Sweden) - - Guide -

Den per­fek­ta ka­va­jen som ax­lar den nya bre­da tren­den är häm­tad från herr­si­dan och fyn­das även bäst där. Du får dess­utom den box­i­ga sil­hu­et­ten på kö­pet som pric­kar in tren­den yt­ter­li­ga­re. Tänk på att in­te slå till på en för stor ka­vaj så det ser ut som att du lå­nat din pap­pas gam­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.