GLOBEN ÄR GRE­JEN

Chic (Sweden) - - Beauty -

Att ap­pli­ce­ra färg i en bå­ge över glob­lin­jen är ett beau­tyk­nep som ger sken av öpp­na­re ögon. An­vänd ögon­skug­ga som ap­pli­ce­ras med en blöt pen­sel, el­ler var­för in­te en läp­pen­na för en­kel­he­tens skull? Grun­da med en ögon­pri­mer och må­la se­dan en bå­ge längs mit­ten av ögon­loc­ket. Håll hu­den och res­ten av din ma­ke­up ne­u­tral.

Läpp­pen­na, MAC, “Pro Long­wear Lip Pen­cil High Ener­gy”, 200 kr.

Ögon­skug­ga, Yves Rocher, “Ener­gy Ey­es­ha­dow 46 Ci­tron mat”, 79 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.