Mo­de­re­dak­tör

Chic (Sweden) - - Redaktionens Val -

Jag har nog ald­rig va­rit mer su­gen på att anam­ma be­grep­pet ”back to ba­sic” som jag är just nu. Jag vill bä­ra ne­utra­la to­ner fast med in­tres­san­ta for­mer och de­tal­jer och sti­len gäl­ler bå­de hem­ma som stil­mäs­sigt. Christop­her Le­maires vår­vis­ning in­spi­re­rar mig till loo­ken jag vill ha och kom­mer att bä­ra i vår.

SKRÄD­DAD PER­FEK­TION Ac­ne har gjort det igen – den per­fek­ta ka­va­jen med det lil­la ex­tra.

Topp, Lo­ewe, 4 800 kr. GETTING AROUND Run­da ax­lar med vo­lym är vad jag vill ha i vår och högst upp på öns­ke­lis­tan står den här klän­ning­en och top­pen.

Klän­ning, Stel­la McCart­ney, 8 700 kr.

Stol, Fritz Han­sen, 40 000 kr. KLASSISK CRAVING Jag kom­mer ald­rig slu­ta dröm­ma om den här sto­len i can­vas.

VÄVERI Jag in­vig­de sä­song­en med ett par plat­ta väv­da skor från Cé­li­ne och skul­le in­te ha nå­got emot att även få äga des­sa med klack i sam­ma mo­dell. Klac­kar, Cé­li­ne, 8 500 kr.

Väs­ka, Pro­en­za Schou­ler, 14 900 kr.

Byx­or, Stel­la McCart­ney, 6 500 kr.

Hatt, Sen­si Stu­dio, 2 000 kr.

Ka­vaj, Ac­ne Stu­di­os, 7 795 kr.

Ör­hänge, Man­go, 90 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.