smar­tey­es

Chic (Sweden) - - Annons -

I vå­ra fas­ta pri­ser för glas­ö­gon in­går all­tid val­fri bå­ge, ofär­ga­de, tun­na och lät­ta kva­li­tets­glas med rep-, an­ti­re­flex-, an­tista­tisk och na­no­be­hand­ling. Välj fritt bland över 1000 bå­gar. Pri­set gäl­ler oav­sett syn­fel. I ovan nämn­da pri­ser in­går ej po­la­ri­se­ran­de, fo­to­kro­ma­tis­ka, iF­ree el­ler Blu­eCo­a­ting­be­hand­la­de glas. Lo­ka­la pris­av­vi­kel­ser kan fö­re­kom­ma. Bo­ka syn­un­der­sök­ning på smar­tey­es.se/bo­ka el­ler ring 0775-70 71 00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.