Trend: Trench­coat

Chic (Sweden) - - News -

Det mest själv­kla­ra yt­ter­plag­get SS17 är trench­coa­ten som har fått sig en ef­ter­läng­tad re­vi­val. Den här sä­song­en får den klas­sis­ka mo­del­len ta ett steg åt si­dan för att läm­na plats åt den mer mo­der­na va­ri­an­ten där bredax­la­de sil­hu­et­ter och vad­långa läng­der är vad som gäl­ler.

15 18 1. Trench­coat, Ma­ri­mek­ko, 4 695 kr. 2. Skjor­ta, Rails, 1 099 kr. 3. Trench­coat, & Ot­her Sto­ri­es, 1 750 kr. 4. Trench­coat, Gi­na Tri­cot 499 kr. 5. Ör­häng­en, J.W. An­der­son, cir­ka 4 500 kr. 6. Bal­le­ri­nas­kor, & Ot­her Sto­ri­es, 590 kr. 7. Kjol, Lin­dex,...

11

5 3

12

4

1

13

10

16

2

9

6

8

7

14

17

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.