Livstils­in­tro

Chic (Sweden) - - News -

Vå­rens in­red­ning, 118 DIY: klä om en stol, 124 Re­segui­de till it-sta­den Palma, 126 Pac­ka week­end­väs­kan som ett proffs, 132 Så trä­nar mo­de­pro­fi­len, 135 Rätt look för ut­om­hus­t­rä­ning­en, 136

Dans­ka Re­flec­tions Co­pen­ha­gen ska­par hand­gjor­da speg­lar och kri­stal­lat­ti­ral­jer in­spi­re­ra­de av 80ta­let och Art De­con. De­ras SS17kol­lek­tion är det bäs­ta dom gjort hit­tills, där des­sa två skön­he­ter spot­tas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.