Så trä­nar mo­de­pro­fi­len Sa­nia Claus De­mi­na

Mo­de­pro­fi­len Sa­nia Claus De­mi­na le­ver ett fart­fyllt liv runt om i värl­den. För CHIC de­lar hon med sig av si­na bäs­ta häl­so­tips!

Chic (Sweden) - - News - av HANNAH ROHRMÜLLER fo­to SA­NIA CLAUS DE­MI­NA

ba­lans

Be­rät­ta vad häl­sa är för dig?

– Ba­lans! Det är svårt, men så vik­tigt att ha i oli­ka de­lar av li­vet för att må bra.

Vad är ditt bäs­ta tips för att hål­la bå­de in­och ut­si­dan häl­so­sam?

– Po­si­tivt tän­kan­de och bra sömn. Jag har bli­vit mer och mer no­ga med att få mi­na åt­ta tim­mar sömn per natt. Det gör så myc­ket för hu­mö­ret, ener­gin... ja allt! Och vat­ten. Att dric­ka myc­ket vat­ten gör stor skill­nad.

Vad är det bäs­ta mel­lan­må­let och upp­ladd­ning­en för dig?

– Jag äls­kar riska­kor med jord­nöts­smör och ba­nan.

Hur trä­nar du helst just nu?

– Jag tror sten­hårt på att ta sig ut när det är bra vä­der och bo­ka in ro­li­ga trä­nings­pass med vän­ner. Jag äls­kar ”The trip” på Sats. Det är ett spin­ning­pass med en gi­gan­tisk skärm som vi­sar oli­ka värl­dar som man cyklar ige­nom. Det är så coolt och verk­ligt! Mu­si­ken är grym och jag är all­tid så fylld av ener­gi ef­teråt. Det är som att åka på ett häf­tigt även­tyr en trå­kig ons­dags­kväll, ha­ha!

När ti­den är knapp, hur tar du hand om dig då?

– När jag in­te har tid att kom­ma iväg till gym­met tar jag fram min ro­sa yo­ga­mat­ta från Ca­sall och le­tar upp ro­li­ga och kor­ta trä­nings­pass på Youtu­be. Un­der pe­ri­o­der jag in­te hin­ner trä­na alls för­sö­ker jag fo­ku­se­ra på att in­te äta för sent på kväl­len, dric­ka myc­ket vat­ten och pro­me­ne­ra ute så myc­ket jag kan. Jag äls­kar att pro­me­ne­ra!£

Hand­kräm, By­re­do, 280 kr.

Trä­nings­byx­or, Hun­ke­möl­ler, 379 kr.

Sport-bh, Filip­pa K, 550 kr. Yo­ga­mat­ta, Ca­sall, 299 kr.

Lö­par­sko, Adi­das, 1 195 kr.

Läpp­glans, Rms beau­ty, 385 kr.

Trö­ja, Filip­pa K, 1 500 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.