No fil­ter nee­ded

Är du sel­fie-re­do? Nu be­hövs inga fil­ter. Med den nya ge­ne­ra­tio­nens blur­ring-pro­duk­ter får din hud en pho­tos­hop­pad fi­nish som fun­kar IRL.

Chic (Sweden) - - News - av FILIP­PA BERG fo­to ANTONI RUIZ ARAGÓ

1. Lo­tion,

Shi­sei­do, “Ibu­ki smart fil­te­ring smoot­her”, 250 kr. Utslä­tan­de lo­tion med vår­dan­de egen­ska­per som ger per­fekt hud i ett svep.

2. Pri­mer,

Ki­ehl’s, ”Micro blur skin per­fector”, 270 kr. Multi­funk­tio­nell pri­mer som döl­jer syn­li­ga po­rer och för­skö­nar hudy­tan.

3. Pri­mer,

The Bo­dy Shop, “all-in-one-in­stablur”, 225 kr. Pri­mer som blur­rar blem­mor och ojämn hud­ton. 4. Founda­tion, Clarins, “Te­int Po­res & Ma­ti­té”, 395 kr. Fjä­der­lätt founda­tion som jäm­nar ut och mat­tar ner hudy­tan.

5. Pri­mer,

Der­ma­lo­gi­ca,” Hyd­rablur pri­mer”, 529 kr. Utjäm­nan­de pri­mer som bå­de åter­fuk­tar och fyl­ler ut fi­na lin­jer.

6. Pri­mer,

L’Oréal Pa­ris, “Nu­de ma­gi­que blur cream”, 169 kr. Pri­mer som ger dis­kret täck­ning och blur­rar syn­li­ga po­rer.

7. Pri­mer,

Be­ne­fit, “The Po­re­fes­sio­nal: Mat­te Re­scue”, 310 kr. Mat­te­ran­de gel som ab­sor­be­rar över­flö­dig ol­ja och mi­ni­me­rar po­rer­nas syn­lig­het.

8. Pu­der,

Christi­an Di­or, “Di­or­skin Nu­de Air Co­lour Gra­di­a­tion”, 432 kr. Blur­ran­de pu­der som ger grad­vis glow.

1

8

4

7

6

3

2

5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.