Blai­se MATUIDI

CL-bibeln - - PARIS SG -

Född: 1987-04-09. 175 cm, 70 kg.

Land: Frank­ri­ke. Kom från: Saint-Éti­en­ne, 2011. Ue­fa­mat­cher/mål: 50/4. Lands­kam­per/mål: 51/8.

Än­nu en in­ner­mitt­fäl­ta­re med si­na främs­ta styr­kor i de­fen­si­ven. Boll­vin­na­re med sto­ra styr­kor i när­kamps­spe­let. Var un­der som­ma­ren ett fö­re­mål för flyttryk­ten, vil­ket bland an­nat fick Thi­a­go Mot­ta att gå ut och be­rät­ta om hur vik­tig Matuidi är för la­get.

>>mitt­fäl­ta­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.