MAX­WELL

CL-bibeln - - PA­RIS SG -

Född: 1981-08-27. 176 cm, 73 kg.

Land: Bra­si­li­en. Kom från: Bar­ce­lo­na, 2012. Ue­fa­mat­cher/mål: 67/0. Lands­kam­per/mål: 10/0.

Zla­tans po­la­re stan­na­de kvar i Pa­ris se­dan svens­ken stuc­kit. Va­rit det stän­di­ga första­va­let i PSG de se­nas­te sä­song­er­na. Nu ver­kar det dock rå­da nya ti­der för väns­ter­bac­ken, som i in­led­ning­en av sä­song­en pe­tats till för­mån för Kur­za­wa.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.