Ser­ge AURIER

CL-bibeln - - PARIS SG -

Född: 1992-12-24. 176 cm, 76 kg.

Land: El­fen­bens­kus­ten. Kom från: Tou­louse, 2014. Ue­fa­mat­cher/mål: 5/1. Lands­kam­per/mål: 31/0.

Ett ång­lok på hö­ger­kan­ten, som har en för­må­ga att ham­na i blåsvä­der. Klub­ben stäng­de i vå­ras av ho­nom ef­ter en upp­märk­sam­mad vi­deo, där han för­o­läm­pa­de trä­na­re och lag­kam­ra­ter. Har åter ta­gits till nå­der och fi­gu­re­rat fli­tigt i star­tel­van un­der Eme­rys led­ning.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.