SÅSPELARPARISSG

CL-bibeln - - PARIS SG -

4-3-3-for­ma­tio­nen un­der Lau­rent Blanc har för­vand­lats till ett 4-2-3-1 un­der Eme­rys led­ning. Ef­fek­ter­na av det blir först och främst att en ur mitt­fält­stri­on får flyt­ta på sig till för­mån för en skräd­dar­sydd num­mer 10-roll. Yt­ter­bac­kar­na fyl­ler på of­fen­sivt me­dan de sit­tan­de mitt­fäl­tar­na ska age­ra som en sköld åt för­sva­ret. Po­äng­pro­duk­tio­nen viks till störs­ta del till kvar­tet­ten där fram­me, där tan­ken är att Cavani ska hål­la sig i box­en och gö­ra må­len. Ba­se­rat på spe­lar­ma­te­ri­a­let lär Eme­rys för­änd­ring­ar pas­sa PSG bra – men det kom­mer lik­väl att se an­norlun­da ut än un­der Blancs led­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.