Unai EME­RY

CL-bibeln - - PARIS SG -

Född: 1971-11-03. Land: Spa­ni­en. An­tal sä­song­er på pos­ten: 0.

Kom från: Se­vil­la, 2016. Me­ri­ter: Eu­ro­pa Le­a­gue-mäs­ta­re 2014, 2015 och 2016, fransk su­per­cup-mäs­ta­re 2016 samt spansk cup­fi­nal 2016.

I Se­vil­la fi­ra­de han sto­ra tri­um­fer ute på kon­ti­nen­ten. In­nan dess ska­pa­de han sig ett namn ge­nom fram­gång­ar i li­ga­spe­let med så­väl Al­me­ria som Va­len­cia. Det en­da egent­li­ga miss­lyc­kan­det kom un­der en kort se­jour i Spar­tak Moskva, vil­ket är hans en­da ti­di­ga­re upp­drag ut­an­för Spa­ni­en. En 4-2-3-1-trä­na­re som be­skrivs som en tvät­tä­ka fot­bolls­gal­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.