EU­RO­PA-ME­RI­TER

CL-bibeln - - PA­RIS SG -

Trots att mil­jar­der­na pum­pats in de se­nas­te sä­song­er­na har PSG all­tid fal­lit ifrån in­nan Cham­pi­ons Le­a­gue ska av­gö­ras. Fak­tum är att klub­ben var mer fram­gångs­ri­ka ute på kon­ti­nen­ten un­der 1990-ta­let. Un­der fem sä­song­ers tid, 1992/93– 1996/97, var de stän­digt fram­me i minst se­mi­fi­na­ler. Bäst gick det i Cup­vin­nar­cu­pen – vinst 1996 och fi­nal 1997. I Cham­pi­ons Le­a­gue bar fram­gångså­ren till en se­mi­fi­nal 1995.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.