MÅL­VAK­TER

CL-bibeln - - PARIS SG -

En enorm kon­kur­rens­si­tu­a­tion med tre lik­vär­di­ga mål­vak­ter. Även om bred­den är av högs­ta klass sak­nas fort­fa­ran­de den yt­ters­ta spet­sen. Oav­sett vem som får chan­sen är kva­li­tén in­te den­sam­ma som hos öv­ri­ga aspi­ran­ter på Cham­pi­ons Le­a­gue-buck­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.