2006

CL-bibeln - - ARSENAL -

Va­let i sam­man­hang­et är en­kelt: 2006, så klart. Det var året då klub­ben skul­le vin­na CL. Ef­ter att i tur och ord­ning ha sla­git ut Re­al Madrid, Ju­ven­tus och ( i en gast­kra­man­de se­mi­fi­nal) Vil­lar­re­al skul­le Bar­ce­lo­na be­seg­ras i fi­na­len på Sta­de de Fran­ce i Pa­ris. Trots att mål­vak­ten Jens Lehmann blev ut­vi­sad ti­digt i mat­chen tog Ar­se­nal led­ning­en ef­ter nick­mål av in­ner­bac­ken Sol Camp­bell. I and­ra halv­lek byt­te Bar­ce­lo­na in Hen­rik Lars­son, som på egen hand vän­de mat­chen med två bril­jan­ta ak­tio­ner.

Camp­bell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.