HANMESSARSTÄNDIGTUPPDET...

CL-bibeln - - ARSENAL -

CL-SPÖKE

Det finns en spe­la­re Ar­se­nal fruk­tar mer än nå­gon an­nan när det hand­lar om Cham­pi­ons Le­a­gue. Vem? Lio­nel Mes­si, såklart. Den lil­le ar­gen­ti­na­ren med hem­vist i Bar­ce­lo­na har un­der årens lopp bom­bat in nio mål mot ” The Gun­ners”. Värst, el­ler hur man nu ska ut­tryc­ka det, var det en aprilaf­ton 2010, då Mes­si var på ett sprud­lan­de spel­hu­mör och nä­ta­de fy­ra gång­er i ett kvarts­fi­nal­mö­te på Camp Nou. Mes­si gjor­de hat­t­rick i förs­ta halv­lek och späd­de sen på med yt­ter­li­ga­re en full­träff ef­ter pa­us. Trivs mot Ar­se­nal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.