ÄRENSAMOM ATTVETAHUR DETKÄNNS...

CL-bibeln - - ARSENAL -

VANN 2012

Klub­ben må ha vär­vat spe­la­re från bå­de Bar­ce­lo­na och Re­al Madrid, men var­ken yt­te­ryr­väd­ret Alex­is San­chez el­ler spel­di­ri­gen­ten Mesut Özil fick lyf­ta CL-buck­lan när de re­pre­sen­te­ra­de de spans­ka bjäs­sar­na. Den en­de i nu­va­ran­de trupp som har va­rit med och vun­nit den fi­nas­te av klubb­lagstur­ne­ring­ar är i stäl­let mål­vak­ten Petr Cech, som spe­la­de en av­gö­ran­de roll när Chel­sea fi­nal­be­seg­ra­de Bay­ern Mün­chen på Al­li­anz Are­na ef­ter straf­far sä­song­en 2011/12.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.