EU­RO­PA-ME­RI­TER

CL-bibeln - - ARSENAL -

Ar­se­nal vill se sig som en topp­klubb och har möj­li­gen fog för att gö­ra det. Men. La­get har ald­rig vun­nit CL, vil­ket sä­kert svi­der hos så­väl klubbled­ning som sup­port­rar. När­mast var klub­ben 2006, då man var i fi­nal mot Bar­ce­lo­na. Trots 1–0led­ning blev det för­lust, 1–2, ef­ter två av­gö­ran­de Hen­rik Lars­son-ak­tio­ner i slut­ske­det. De sex se­nas­te sä­song­er­na har la­get fått res­pass re­dan i åt­ton­dels­fi­na­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.