EUROPARUTIN

CL-bibeln - - ARSENAL -

Hur man än vän­der och vri­der på det går det omöj­ligt att ge ett an­nat be­tyg. Klub­ben har in­te mis­sat att kva­li­fi­ce­ra sig för CL un­der Arsè­ne Weng­ers tid i klub­ben och då går vi till­ba­ka till 1996. Här finns allt­så va­na vid re­sor och al­le­han­da mot­stånd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.