Se­rey DIE

CL-bibeln - - BASEL -

Född: 1984-11-07. Längd: 179 cm. Vikt: 77 kg.

Land: El­fen­bens­kus­ten. Kom från: Stuttgart, 2016. Ue­fa­mat­cher/mål: 22/0. Lands­kam­per/mål: 22/0.

Var i klub­ben 2012-2015, men läm­na­de i vin­ter­fönst­ret 2015 för att åter­kom­ma nu i som­mar. Hårt ar­be­tan­de och boll­trygg de­fen­siv mitt­fäl­ta­re. Svårt ska­dad i slu­tet av för­ra sä­song­en och är in­te till­gäng­lig för spel på ett tag.

>>mitt­fäl­ta­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.