Blas RIVEROS

CL-bibeln - - BASEL -

Född: 1998-03-02. Längd: 178 cm. Vikt: 74 kg.

Land: Pa­ra­gu­ay. Kom från: Olim­pia, 2016. Ue­fa­mat­cher/mål: 0/0. Lands­kam­per/mål: 1/0.

Väns­ter­backslöf­te som in­hand­la­des i som­mar för cir­ka mot­sva­ran­de 17 mil­jo­ner kro­nor. Har gjort 12 U17-lands­kam­per för Pa­ra­gu­ay och fak­tiskt även hun­nit de­bu­te­ra i a-lands­la­get. In­lett sä­song­en i re­serv­la­get. Kon­trakt till 2021.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.