2012

CL-bibeln - - BASEL -

Ett gans­ka lätt val. Det får bli 2012 ef­tersom det var då klub­ben för förs­ta gång­en tog sig för­bi grupp­spe­let i CL och fick spe­la åt­ton­dels­fi­nal i tur­ne­ring­en. Avan­ce­mang­et i grup­pen sked­de på be­kost­nad av Otelul Ga­la­ti och – Man­ches­ter Uni­ted. Ba­sel nåd­de oav­gjort på Old Trafford och vann se­dan re­tur­mö­tet hem­ma på St Ja­kob Park med 2–1 ef­ter mål av Mar­co Strel­ler och Alex­an­der Frei. I åt­ton­de­len fick Ba­sel mö­ta Bay­ern Mün­chen och skräll­de i förs­ta mö­tet,

1–0, för att se­dan för­ned­ras i re­tu­ren, 0–7.

Frei.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.