TOGAVSKEDSOMENMÄSTARE

CL-bibeln - - BASEL -

SO LONG, SAMU­EL

Det ham­na­de möj­li­gen li­te i skymun­dan här hem­ma, men ef­ter för­ra sä­song­en tac­ka­de Wal­ter Samu­el, 38, för sig och läm­na­de den sto­ra fot­bolls­sce­nen. Den ar­gen­tins­ke in­ner­bac­ken – som un­der en pe­ri­od var klubb­kom­pis med Zla­tan Ibrahimovic i In­ter – av­run­da­de sin rätt mäk­ti­ga kar­riär med två sä­song­er i Ba­sel. Han blev schwei­zisk mäs­ta­re vid bå­da till­fäl­le­na.

Tomrummet ef­ter Wal­ter Samu­el har Ba­sel fyllt med den 15 år yng­re Edér Balanta, colom­bi­ansk lands­lags­man som när­mast kom­mer från Ri­ver Pla­te.

Wal­ter Samu­el.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.