BRÖDRAKAMPEN

CL-bibeln - - BASEL -

EM-MÖ­TE

Lil­le­bror Gra­nit läm­na­de klub­ben re­dan 2012, men sto­re­bror Tau­lant är alltjämt kvar i Ba­sel. I som­ma­rens EM-slut­spel möt­tes de bå­da brö­der­na på pla­nen. In­för mat­chen mel­lan Schweiz och Al­ba­ni­en tog lil­le­bror so­ci­a­la me­di­er till hjälp för att be­dy­ra sin kär­lek till sto­re­bror.

”Det är förs­ta gång­en vi möts på pla­nen och jag hop­pas ock­så att det är sista gång­en”, skrev Gra­nit.

Den min­nes­go­de er­in­rar sig att lil­le­bror­sans Schweiz vann mat­chen med 1–0.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.