EU­RO­PA-ME­RI­TER

CL-bibeln - - BASEL -

Cop­pa del­le Al­pi strun­tar vi i, va? Skämt åsi­do: la­get har nått akt­nings­vär­da fram­gång­ar de se­nas­te sä­song­er­na och gått till åt­ton­dels­fi­nal i CL vid två till­fäl­len, 2011/12 och 2014/15. 2011/12 stop­pa­de man Man­ches­ter U från att gå vi­da­re från grupp­spe­let och 2014/15 fick Li­ver­pool kän­na på klub­bens slagstyr­ka. Vid ett par till­fäl­len, 2012/13 och 2013/14, har man nått se­mi- re­spek­ti­ve kvarts­fi­nal i EL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.