MÅL­VAK­TER

CL-bibeln - - BASEL -

Skap­ligt be­ställt, men knap­past så myc­ket mer om man jäm­för and­ra lag i tur­ne­ring­en. Vaclik hyf­sat sta­bil. Kom­mer nog bli den som tar över ef­ter Cech i tjec­kis­ka lands­la­get, vil­ket sä­kert kan på­ver­ka po­si­tivt. Bakom Vaclik är det ing­et som skräm­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.