FÖR­SVAR

CL-bibeln - - BASEL -

Någ­ra har för­svun­nit sen för­ra sä­song­en och någ­ra har till­kom­mit. Sum­man av kar­de­mum­man är nog att kva­li­tén är un­ge­fär den­sam­ma. Här finns nu­me­ra dubb­la upp­sätt­ning­ar yt­ter­bac­kar av skap­lig klass och åt­minsto­ne ett par in­ner­bac­kar som ing­er re­spekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.