ANFALL

CL-bibeln - - BASEL -

Som i många and­ra do­mi­ne­ran­de klub­bar i de li­te mind­re län­der­na: i in­hemsk kon­kur­rens är de snudd på mons­ter, men ut­an­för lands­grän­sen skräm­mer de in­te många. Janko, till ex­em­pel, är en på­lit­lig mål­skytt i li­gan, men har det svå­ra­re in­ter­na­tio­nellt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.