MITTFÄLT

CL-bibeln - - BASEL -

Kans­ke den vas­sas­te lag­de­len, trots allt. Nej, det gnist­rar knap­past, men här finns ett an­tal kom­pe­ten­ta spe­la­re som rim­li­gen du­ger rätt gott på den här ni­vån. Is­länds­ke EM­spe­la­ren Bjarnason, till ex­em­pel. Alex­an­der Frans­son får tufft att ta plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.