EUROPARUTIN

CL-bibeln - - BASEL -

Klub­ben har vun­nit li­gan el­va gång­er på 2000-ta­let och är mäs­ta­re de sju se­nas­te sä­song­er­na, vil­ket såklart in­ne­bär att man fre­kvent kom­mer ut in­ter­na­tio­nellt. Öv­ning ger som be­kant fär­dig­het och där­för har man ibland nått rätt långt bå­de i CL och EL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.