SÅSPELARLUDOGORETS

CL-bibeln - - LUDOGORETS -

För det mesta en 4-2-3-1-for­ma­tion som mot rik­tigt starkt mot­stånd – som det kom­mer att hand­la om i grupp­spe­let – för­vand­las till en 4-5-1-upp­ställ­ning. Nyc­kel­spe­lar­na är fram­för allt lag­kap­te­nen Djakov, som bå­de är den de­fen­si­va play­ma­kern och sköl­den fram­för in­ner­bac­kar­na, och Marcelinho, som ope­re­rar i ytan mel­lan mot­stån­dar­nas mittfält och back­lin­je. Man at­tac­ke­rar helst på väns­ter­kan­ten ef­tersom Natanael är den mest of­fen­si­ve av de bå­da yt­ter­bac­kar­na. Cafu är den som är vas­sast i djupled.

MINEV MARCELINHO MOTI LUCAS SASHA STOJANOV PALOMINO DJAKOV WANDERSON NATANAEL CAFU KESERÜ

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.