2012

CL-bibeln - - LUDOGORETS -

Frå­gar du en sup­por­ter till ”Ör­nar­na” kan man an­ta att ve­der­bö­ran­de nog skul­le lyf­ta fram 2012 som ett slags mil­stol­pe i den re­kord­kor­ta histo­ri­en. Dels var det ­förs­ta året klub­ben var i högs­ta li­gan, dels hem­för­de man en hi­sto­risk trip­pel. Man vann li­gan, man vann bul­ga­ris­ka cu­pen och man vann bul­ga­ris­ka su­per­cu­pen. En be­drift som en­dast de bå­da hu­vud­stads­klub­bar­na CSKA och Lev­ski ha­de lyc­kats med ti­di­ga­re. Bäs­te mål­skyt­ten den s­äsong­en (19 mål) I­van Stojanov spe­lar nu­me­ra för Bo­tev

Plov­div.

Stojanov.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.