FRÅNKORVKÖNTILLHEDERSPRIS

CL-bibeln - - LUDOGORETS -

KETCHUP PÅ DEN?

Bul­ga­ri­en hål­ler sig ock­så med en fot­bolls­ga­la där fi­na ­pri­ser de­las ut ef­ter var­je sä­song. Se­nast det be­gav sig upp­märk­sam­ma­des tre re­pre­sen­tan­ter från Lu­do­go­rets. Vla­dislav Stojanov fick ta emot pri­set som ­li­gans bäs­te mål­vakt och Ge­or­gi Der­mendz­ji­ev fick ut­mär­kel­sen som årets ­trä­na­re. Dess­utom, och här finns en li­ten svensk­kopp­ling, fick Jor­dan Minev ta emot Tri­fon Iva­novs he­ders­pris. Den min­nes­go­de er­in­rar sig att det var Iva­nov som Hen­ke Lars­son fin­ta­de upp i korv­kön i brons­mat­chen i VM 1994.

Tri­fon Iva­nov.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.