Ge­or­gi DER­MENDZ­JI­EV

CL-bibeln - - LUDOGORETS -

Född: 1955-01-04. Land: Bul­ga­ri­en.

An­tal sä­song­er på pos­ten: En. Kom från: Sli­ven 2011. Me­ri­ter: Två gång­er li­ga­mäs­ta­re med Lu­do­go­rets. Två gång­er ­ut­sedd till lan­dets bäs­te trä­na­re.

Star­ta­de tränar­kar­riä­ren i Spar­tak Plov­div för 18 år sen och har va­rit verk­sam i hem­lan­det ge­nom he­la kar­riä­ren. Fun­ge­ra­de länge som as­si­ste­ran­de men har vid ett par till­fäl­len – när hu­vud­trä­na­ren fått spar­ken – ryckt in och ax­lat rol­len som num­mer ett. Skyr ramp­lju­set som pes­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.