TRÄ­NA­RE

CL-bibeln - - LUDOGORETS -

Hann spar­ka två ma­na­gers för­ra sä­song­en in­nan gam­le ti­tel­fix­a­ren Der­mendz­ji­ev tog hand om spa­kar­na i no­vem­ber och bring­a­de ord­ning i ka­o­set. En sil­ver­räv på drygt 60 som bå­de är om­tyckt och re­spek­te­rad i klub­ben. Vet ex­akt vad det här hand­lar om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.