MITTFÄLT

CL-bibeln - - LUDOGORETS -

Bäs­ta lag­de­len, tvek­löst. För­vis­so ett par som man kan be­trak­ta som snudd på lan­kor men ock­så någ­ra star­ka kort, fram­för allt of­fen­sivt. Djakov kap­ten, mo­tor och på­dri­va­re. Och bras­setri­on Wanderson-Cafu-Marcelinho bå­de kre­a­tiv och hyf­sat ef­fek­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.