1968

CL-bibeln - - BENFICA -

Här kan du be­hö­va ta hjälp av pap­pa, ­el­ler kans­ke till och med far­far, men vi åter­vän­der till 1968 och klas­sis­ka Wem­bley. Klub­ben ha­de ta­git sig till fi­nal i Eu­ro­pacu­pen ef­ter en im­po­ne­ran­de 3–0-se­ger mot Ju­ven­tus i se­mi­fi­na­len och var knapp fa­vo­rit mot Man­ches­ter Uni­ted. Bob­by Charl­ton gav eng­els­män­nen led­ning­en, men Jai­me Graça kvit­te­ra­de. Med ba­ra ett par mi­nu­ter kvar av or­di­na­rie tid fick su­per­stjär­nan ­Eusé­bio ett fri­lä­ge, men mis­sa­de. I för­läng­ning­en kun­de så Uni­ted av­gö­ra med tre mål på åt­ta

­mi­nu­ter.

Eusé­bio.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.