DRÖMMÅLADE RE­DAN I DEBUTEN

CL-bibeln - - BENFICA -

BENFICAMÄRKT

Näs­ta stjärn­skott på Ben­fi­ca­him­len? Var­för in­te André ­Horta? 19-åring­en sva­ra­de hur som helst för ett dröm­mål när han gjor­de li­ga­de­but för klub­ben den­na sä­song. På stopp­tid i pre­miä­ren mot Ton­de­la tog Horta bol­len och dribb­la­de sig för­bi tre mot­stån­da­re och mål­vak­ten in­nan han rul­la­de in 2–0-må­let i över­gi­ven mål­bur. Horta kom från Se­tu­b­al i som­mar, gjor­de li­ga­de­but re­dan som 17-åring och spås en ly­san­de fram­tid. Horta har med ro­mers­ka siff­ror ta­tu­e­rat in 1904 på be­net, vil­ket är året då Ben­fi­ca bil­da­des.

Horta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.