EU­RO­PA-ME­RI­TER

CL-bibeln - - BENFICA -

Det här är, om in­te en tung­vik­ta­re, så i al­la fall en cru­i­ser­vik­ta­re med re­jäl punch. Pris­skå­pet i Está­dio da Luz in­nan­dö­men är sålun­da bå­de stort och väl­fyllt och in­ne­hål­ler ett par rik­ti­ga ra­ri­te­ter i form av Eu­ro­pacup-buck­lor­na från 1960/61 och 1961/62. Klub­ben har va­rit i yt­ter­li­ga­re fem Eu­ro­pacup­fi­na­ler, se­nast 1990 då man för­lo­ra­de, 0–1, mot Mi­lan. 2012/13 och 2013/14 nåd­de man Eu­ro­pa Le­a­gue-fi­nal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.