El­seid HYSAJ

CL-bibeln - - NAPOLI -

Född: 1994-02-02. 182 cm, 70 kg.

Land: Al­ba­ni­en. Kom från: Em­po­li, 2015. Ue­fa­mat­cher/mål: 5/0. Lands­kam­per/mål: 22/0.

Hans fi­na de­but­sä­song i Na­po­li har dra­git till sig de störs­ta klub­bar­nas in­tres­se. 22-åring­en från Al­ba­ni­en blev or­di­na­rie di­rekt och har nu gjort fy­ra sä­song­er som or­di­na­rie yt­ter­back i Ita­li­en – först i se­rie B och se­nas­te två åren i Se­rie A.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.