SÅ SPE­LAR NA­PO­LI

SPORT­BLA­DETS EL­VA

CL-bibeln - - NAPOLI -

Eu­ro­pa Le­a­gue har, i Na­po­lis fall, mest va­rit till för att luf­ta på trup­pen. Där har Na­po­li in­te be­hövt an­stränga sig allt­för myc­ket och än­då vun­nit täm­li­gen kom­for­ta­belt, åt­minsto­ne i grupp­spe­let. I Cham­pi­ons Le­a­gue är det an­norlun­da. Där ­kom­mer Al­lan och Jorginho främst få fo­ku­se­ra på att täp­pa till bak­åt, me­dan ­ener­gi­knip­pen Ham­sik får fritt fram att gö­ra li­te vad han vill. Fram­åt är Milik en gub­ben-i-lå­dan an­fal­la­re, som ska få bol­lar via snab­ba och kre­a­ti­va ytt­rar­na ­Callejon/ Insigne/Mertens.

HYSAJ AL­LAN CALLEJON ALBIOL REINA MILIK KOULIBALY JORGINHO GHOULAM HAM­SIK INSIGNE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.