1987

CL-bibeln - - NAPOLI -

Ne­a­pel stod tom och tyst den där ti­di­ga som­mar­kväl­len, i maj 1987. En stor del av sta­dens be­folk­ning ha­de be­gett sig till Sta­dio San Pa­o­lo för att se Na­po­li spe­la mot Fi­o­ren­ti­na. Mat­chen slu­ta­de 1–1, vil­ket in­ne­bar klub­bens förs­ta Se­rie A-ti­tel ge­nom ti­der­na. Ne­a­pels ga­tor var ef­ter det in­te sär­skilt tys­ta, och in­te sär­skilt tom­ma. I da­gar fi­ra­des det med dans, mu­sik, fyr­ver­ke­ri­er och he­la sta­den fär­ga­des ljus­blå. Ma­ra­do­na var för­stås hjäl­te, och han har se­dan dess gu­das­ta­tus i Ne­a­pel.

Ma­ra­do­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.