FYL­LER HÅ­LET EF­TER HI­GU­AIN

CL-bibeln - - NAPOLI -

SPEND ERARBYXORNA PÅ

Na­po­li fick över 900 mil­jo­ner kro­nor för Gon­za­lo Hi­gu­ain. 900 mil­jo­ner, som allt­så ska spen­de­ras på någon­ting an­nat. På vad? En er­sät­ta­re till ar­gen­ti­na­ren i form av Ar­ka­di­usz Milik, för cir­ka 350 mil­jo­ner kro­nor.

Man har även köpt Pi­otr Zielinski och Lo­ren­zo Tonelli, som till­sam­mans kos­ta­de 200 mil­jo­ner kro­nor. Det pra­ta­des om unge Ama­dou Di­a­wa­ra, och även om Mar­ko Rog. Men Na­po­li har valt bort stjär­nor­na, som Bac­ca och Pja­nic, för att sat­sa ungt och ta­lang­fullt. Rätt? Det får fram­ti­den ut­vi­sa.

Milik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.