KRÄVDE600 MIL­JO­NER FÖR EN ÖVER­GÅNG

CL-bibeln - - NAPOLI -

HÖG PRISLAPP

Ka­li­dou Koulibaly höll för­ra sä­song­en ihop Na­po­lis för­svar, och var en av Se­rie A:s all­ra bäs­ta för­sva­re. I som­mar var bland an­nat Chel­sea, och trä­na­ren An­to­nio Con­te, re­jält sug­na på mitt­bac­ken.

Na­po­li kräv­de dock över 600 mil­jo­ner kro­nor, vil­ket fick Chel­sea att bac­ka.

Det fak­tum att Koulibaly stan­nar kan av­gö­ra he­la Na­po­lis sä­song. Nå­gon bätt­re er­sät­ta­re till se­ne­ga­le­sen ha­de va­rit myc­ket svår­fun­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.