EU­RO­PA-ME­RI­TER

CL-bibeln - - NAPOLI -

I Cham­pi­ons Le­a­gue för förs­ta gång­en sen 2013/2014. Då här­ja­de La­vez­zi, Cavani och Ham­sik runt. Nu är en­dast den sist­nämn­de kvar, men det kan räc­ka långt. Vi­da­re till slut­spel i Eu­ro­pa Le­a­gue fem av fem gång­er se­dan 2010. Men det är skill­nad på EL och CL. An­nars har man en Ue­fa Cup-vinst 1989, då myc­ket tack va­re Di­e­go Ma­ra­do­na. Det är fort­fa­ran­de Na­po­lis en­da sto­ra, rik­ti­ga, fram­gång i Eu­ro­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.