MÅL­VAK­TER

CL-bibeln - - NAPOLI -

Pe­pe Re­i­nas tid har väl, i san­ning­ens namn, pas­se­rat för länge se­dan. Än­då så ver­kar han gå fö­re bå­de Ra­fael och ny­för­vär­vet från Fi­o­ren­ti­na, Lui­gi Se­pe. Det finns ing­en mål­vakt av stör­re Cham­pi­ons Le­a­gue-klass i Na­po­li, och Reina ger be­tyd­ligt mer än vad han tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.