MITTFÄLT

CL-bibeln - - NAPOLI -

Det finns en Ma­rek Ham­sik att lu­ta sig till­ba­ka på, och en Al­lan som ex­plo­de­ra­de för­ra sä­song­en. I öv­rigt finns det in­te myc­ket att hur­ra över. Kre­a­ti­va Insigne och Mertens mås­te få till en viss sta­bi­li­tet, och in­te för­svin­na var och varan­nan match.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.